Materiale til anmeldelse

penandinkUncategorizedLeave a Comment

Hej Kent

Her er det mate=
riale vi aftalte at jeg skulle sende til dig. (Noget af det sender jeg til d=
ig p=C3=A5 sms da det er for stort til at vedh=C3=A6fte her)

Jeg har vedh=C3=A6ftet diverse billeder fra min indl=C3=A6ggelse /=
efter min indl=C3=A6ggelse. Inkl diverse m=C3=A6rker p=C3=A5 kroppen. =
Jeg har ogs=C3=A5 vedh=C3=A6ftet nogle f=C3=A5 sms=E2=80=99er fra=
Thor, hvori han taler om episoden. 
Jeg har endvidere vedh=C3=
=A6ftet en beskrivelse af h=C3=A6ndelsen (nederst i mail). Der er ogs=C3=A5 n=
=C3=A6vnt andre h=C3=A6ndelser, og generelt om den psykiske terror i forhold=
et (det er et dokument jeg lavede da jeg gik hos krisepsykolog). Det er sikk=
ert ikke alt sammen noget i kan bruge, men s=C3=A5 har i det da hvis det er.=
Og det er egentlig ogs=C3=A5 for at beskrive hvorfor jeg i episoden f=C3=B8=
lte behov for at forsvare mig selv ift tidligere oplevelser. Den konkrete ep=
isode her er den der omtales =E2=80=9CDen sidste episode=E2=80=9D
=
I afsnittet er ogs=C3=A5 beskrevet en liste, som er en liste, han fik mig ti=
l at skrive med ting jeg skulle / ikke skulle g=C3=B8re, s=C3=A5 han ikke bl=
ev vred og jaloux.  Min advokat r=C3=A5dede mig ogs=C3=A5 til at vedh=C3=
=A6fte billeder af den fysiske liste han fik mig til at skrive. Den er dog l=
idt indforst=C3=A5et, s=C3=A5 i dokumentet er den skrevet lidt mere forst=C3=
=A5elig for andre. 
Jeg ved ikke om det har re=
levans for sagen med mine fysiske og psykiske f=C3=B8lger efter episoden, el=
ler efter forholdet generelt. Men kort beskrevet er de som f=C3=B8lger:

Det siger jo sig selv at der har v=C3=A6ret en del fysiske kosekvenser=
af s=C3=A5danne brud, operation, heling mm. 
Jeg har stadig f=
=C3=A5 fysiske gener, det g=C3=B8r ondt til tider og sp=C3=A6nder, og knogle=
rne i h=C3=B8jre side er helt uj=C3=A6vne. Jeg har nerveskade i h=C3=B8jre k=
ind, men det heler forh=C3=A5bentlig – det kan tage op til et =C3=A5r f=C3=B8=
r man ved n=C3=A6rmere. 
Psykisk har jeg v=C3=A6ret, og er st=
adig, meget p=C3=A5virket. Jeg har g=C3=A5et i et forl=C3=B8b hos krisepsyko=
log Henrik Buus og nu g=C3=A5r jeg i et r=C3=A5dgivningsforl=C3=B8b hos Dann=
er kvindecenter. Efter det skal jeg igennem et forl=C3=B8b med en psykolog. J=
eg har haft rigtig meget angst efter og f=C3=A5r nu medicin mod angst. Tidli=
gere i forl=C3=B8bet fik jeg ogs=C3=A5 sovemedicin. Jeg har aldrig v=C3=A6re=
t plaget af angst tidligere. Og det er jo s=C3=A5 heller ikke til at sige hv=
orn=C3=A5r jeg f=C3=A5r helt bugt med det igen. Det har selvf=C3=B8lgelig og=
s=C3=A5 medf=C3=B8rt en del sygedage og at der er en del ting jeg ikke har k=
unnet/ ikke kan i min hverdag.
Jeg lovede ogs=C3=A5=
at sende jer nogle navne/ kontaktoplysninger:
Thea Hall Winkemann=
, tlf: 27111163 (min veninde der ringede til jer fra Riget d 15/7 og fik opr=
ettet en rapport hos jer ang. Episoden)
Oliver Rought, tlf: 232837=
23 (min chef og bekendte der m=C3=B8dtes med Thor dagen, eller et par dage e=
fter episoden, og hvem Thor ogs=C3=A5 erkendte h=C3=A6ndelsesforl=C3=B8bet t=
il, omend i hans egen version)
Luna G=C3=BCrtler Loretzen, tlf: 22=
363768 (min s=C3=B8ster, hvem Thor ringede til d 15/7 og fortalte om episode=
n, dog i en endnu mere fordrejet version)
Du m=C3=A5=
sige til hvis du mangler noget materiale eller hvis du =C3=B8nsker noget ud=
dybet. 
Igen vil jeg, hvis det er muligt, mege=
t gerne have besked n=C3=A5r Thor bliver informeret om sagen her, s=C3=A5 je=
g kan tage nogle forholdsregler. Og s=C3=A5 min s=C3=B8ster der bor et par 1=
00 meter fra ham kan tage nogle forholdsregler. 
Og jeg vil o=
gs=C3=A5 virkelig s=C3=A6tte pris p=C3=A5 hvis han bliver informeret om p=C3=
=A5 ingen m=C3=A5de at kontakte mig. Det giver mig angst. 
Han opholder sig i =C3=B8vrigt h=C3=B8jst sandsynligt i sit som=
merhus i Bures=C3=B8, hvis han ikke opholder sig p=C3=A5 sin adresse (ved si=
n far).

DOKUMENT TIL KRISEPSYKOLOG:

Der har v=C3=A6ret mange mindre episoder genne=
m tiden sammen med Thor. 

Det startede jo i det sm=C3=
=A5. Og mange gange udviklede det sig heller ikke til mere. 

=

Det var for det meste nog=
et med at han tog h=C3=A5rdt fat om ens arme, opf=C3=B8rte sig meget truende=
, hvor han st=C3=A5r helt oppe i ens ansigt (stort set hver gang), eller m=C3=
=A5ske slog et par enkelte gange p=C3=A5 ens arme. Han var meget ofte vred. I=
hvert tilf=C3=A6lde et par gange om ugen hvis ikke oftere. 

=

Men der var dog episoder d=
erudviklede sig de st=C3=A5r beskrevet nedenfor.  

Noget af det v=C3=A6rste v=
ar dog det psykiske. 

Det at g=C3=A5 p=C3=A5 =C3=
=A6ggeskaller, aldrig vide hvorn=C3=A5r han blev vred eller hvad der kunne g=
=C3=B8re ham vred, samt hvor langt hans vrede rakte denne gang. Ikke at kunn=
e tale ham ned eller desarmere en situation, der b=C3=A5de kunne udspringe a=
f et sk=C3=A6nderi eller som oftest fordi han misforstod en/ f=C3=B8lte sig u=
sikker / havde en d=C3=A5rlig dag eller lign. 

En anden ting var rans ra=
mblings i vrede hvor man fik en l=C3=A6ngere enetale / pr=C3=A6diken.
=

Is=C3=A6r i telefonen. De=
m hader jeg inderligt og de giver mig meget angst. Fordi man efterf=C3=B8lge=
nde ligger der alene med 1000 tanker og angst.

Det var sv=C3=A6rt at han=
kun kunne se situationen fra sin side, hvis han forstod noget p=C3=A5 en m=C3=
=A5de var det den rigtige og s=C3=A5 n=C3=A6gtede han at stole p=C3=A5 at de=
t kunne v=C3=A6re anderledes. Ens mening, behov og person blev n=C3=A6rmest u=
draderet. 

S=C3=A5 var der hans list=
e. En liste over ting vi aftalte at jeg skulle g=C3=B8re anderledes for at g=
=C3=B8re det lettere for ham / respektere ham. Nogle af tingene var helt fai=
r og almen hensynstagen til den anden, men en del ting var ogs=C3=A5 langt o=
ver min gr=C3=A6nse og var et udtryk for hans usikkerhed. 

Listen medf=C3=B8rte at j=
eg hele tiden skulle t=C3=A6nke p=C3=A5 om jeg nu overholdt vores aftaler/ h=
uskede alt p=C3=A5 listen. 

Mange af vores diskussion=
er kom af at jeg havde glemt noget p=C3=A5 listen (ofte sm=C3=A5 ting i mine=
=C3=B8jne, s=C3=A5 som hvilke emojier jeg m=C3=A5tte bruge n=C3=A5r jeg skr=
ev til kunder og venner eller lign) eller andet der gik over hans gr=C3=A6ns=
e.     

VOLDELIGE EPISODER

BILULYKKEN

Thor ringede mig op. Han v=
ar sur over at jeg ikke kiggede p=C3=A5 hans stories p=C3=A5 instagram. Han s=
yntes jeg virkede ligeglad. Han var fuld.

Jeg sagde til ham at vi b=
are brugte instagram forskelligt og at jeg ikke kigge p=C3=A5 mine bekendtes=
sider. I hans =C3=B8rer kaldte jeg ham s=C3=A5 en stalker. Han blev virkeli=
g sur og var umulig at tale med.

Jeg tog ned for at tr=C3=A6=
ne med Thea. Han ringede igen og sagde at han var p=C3=A5 vej ind til mig og=
at jeg bare havde at komme ud ellers ville han komme ind efter mig.

Jeg sagde til Thea at hvi=
s de fandt mig d=C3=B8d ville hun vide hvem der havde gjort det. Jeg troede i=
kke at han ville sl=C3=A5 mig ihjel eller noget, men jeg vidste at det ville=
g=C3=A5 galt p=C3=A5 den ene eller anden m=C3=A5de. 

Jeg gik hjem og ventede.&=
nbsp;

Han kom kort efter og bad=
mig komme ud i bilen til ham.

Han k=C3=B8rte os lidt ru=
ndt. Han var meget vred. Man kunne slet ikke tale til ham. 

Han slog mig p=C3=A5 over=
armen og p=C3=A5 l=C3=A5ret. Jeg sagde til ham at han skulle stoppe med det e=
ller jeg ville st=C3=A5 ud. P=C3=A5 det tidspunkt var i i nordhavnen. 

Han begynde at ryste mig v=
oldsomt og s=C3=A5 k=C3=B8rte han galt. Han havde k=C3=B8rt ind i et skilt i=
midten af vejen. Airbags=E2=80=99ne sprang og det var ret voldsomt. 

Vi stod ud. Begge chokker=
ede. Han var vred / chokkeret over det. 

Jeg begyndte at g=C3=A5 d=
erfra. Han tog fat i mig og holdt mig fast og rystede mig h=C3=A5rdt.
=

En anden billist stoppede=
men gjorde ikke rigtig noget selvom jeg r=C3=A5bte til thor at han skulle s=
lippe mig og jeg =E2=80=9Crystede ham af=E2=80=9D Jeg gik derfra. Han blev n=
=C3=B8dt til at blive ved bilen og f=C3=A5 den v=C3=A6k. 

Jeg gik hjemad. Jeg s=C3=A5=
ham p=C3=A5 en sidegade skubbe bilen v=C3=A6k. Jeg skyndte mig videre. Jeg m=
ener at h=C3=B8re politibiler og t=C3=A6nkte at det nok var ham belisten der=
havde ringet grundet vores uheld og hans opf=C3=B8rsel. 

Thor ringede til mig. Han=
ville gerne komme forbi. Han var ked af det over hele situationen. Jeg n=C3=
=A6gtede i lang tid, men sagde til sidst at han kunne komme over. 

Han var ked af det. Han u=
ndskyldte mange gange, tr=C3=B8stede mig. Han sagde bla at han ville stoppe m=
ed at drikke og f=C3=A5 psykisk behandling. Han stoppede med at drikke s=C3=A5=
ofte efter det. 

&nbsp=
;

OLAF-EPISODEN

Jeg skulle tatovere en de=
r hedder Olaf, som thor slet ikke br=C3=B8d sig om da han tidligere havde vi=
st interesse i mig. Jeg havde ikke f=C3=A5et informeret thor om at jeg skull=
e tatovere ham, selvom vi havde en aftale om det. Jeg var nerv=C3=B8s for at=
sige det og da jeg kom i tanke om det p=C3=A5 dagen t=C3=A6nkte jeg at det v=
ar for sent at skrive til ham og sige det. 

Om aftenen skulle b=C3=A5=
de thor og jeg ud, til hvert vores arrangement. 

P=C3=A5 vej i toget spurg=
te han mig hvem jeg havde tatoveret den dag. Jeg fortalte det som det var. H=
an blev meget vred.

Hele aftenen skrev han vr=
ede sms=E2=80=99er til mig. Jeg tog tidligt hjem. 

Han kom hjem til mig kort=
efter. Han var ret fuld og meget vred. Han sagde at han ikke kunne k=C3=B8r=
e hjem da han var for fuld. 

Han begyndte hurtigt at b=
live fysisk tage fat i mig mm.

Han sagde at der var kons=
ekvenser for mig opf=C3=B8rsel. Det meste foregik i k=C3=B8kkenet. 

Han skubbede mig h=C3=A5r=
dt ind over spisebordet/ stolene to gange. Jeg fik et k=C3=A6mpe sort/bl=C3=A5=
t m=C3=A6rke efter det og slog mig mange steder da jeg faldt ind over bordet=
, spisebordsstolene og radiatoren.

Han begyndte at sl=C3=A5 m=
ig flere gange p=C3=A5 armene. Han blev ved at g=C3=A5 frem og tilbage melle=
m stuen og k=C3=B8kkenet. S=C3=A5 man troede han var f=C3=A6rdig og s=C3=A5 k=
om han tilbage lidt efter og fortsatte hvor han slap.

Han slog mig fortsat p=C3=
=A5 armene meget h=C3=A5rdt og med knyttede n=C3=A6ver flere gange p=C3=A5 b=
rystet og overkroppen.

Han siger igen at mine ha=
ndlinger har konsekvenser og at hans handling nu her jo ogs=C3=A5 har den ko=
nsekvens at vi ikke kan v=C3=A6re sammen mere. Han siger flere gange at jeg e=
r en svag kvinde hvis jeg ikke g=C3=A5r fra ham. 

P=C3=A5 et tidspunkt g=C3=
=A5r han i seng p=C3=A5 sofaen. Jeg g=C3=A5r i seng i sovev=C3=A6relset, men=
jeg har s=C3=A5 meget angst at jeg g=C3=A5r ind til ham. Jeg l=C3=A6gger mi=
g ved ham, fordi jeg f=C3=B8ler at han er den eneste der jo kan hj=C3=A6lpe m=
ig. 

Han bl=C3=B8der lamgsomt o=
p og hj=C3=A6lper mig gennem min angst. 

Jeg havde meget ondt i he=
le kroppen i flere dage efter og havde bl=C3=A5 m=C3=A6rker stort set over d=
et hele. 

SARDINIEN

Der var to h=C3=A5rde epi=
soder p=C3=A5 vores ferie. 

Den ene var, hvor min udl=
ejer skrev til mig at han havde v=C3=A6ret inde i min lejlighed med et nyt k=
omfur som han havde installeret. Jeg havde bedt ham om at vente til jeg var h=
jemme igen inden turen. 

Jeg fortalte thor hvad ha=
n havde skrevet i beskeden, og inden jeg kunne n=C3=A5 at sige at det ikke v=
ar i orden, blev han virkelig sur og antog at jeg syntes det var okay. =

S=C3=A5 da jeg pr=C3=B8ve=
de at forklare ham at vi var enige blev han sur over at jeg afbr=C3=B8d ham.=
Jeg sad p=C3=A5 sengen p=C3=A5 vores hotelv=C3=A6relse og han gik over og t=
og fat i mit hovede og maste det sidel=C3=A6ns ned p=C3=A5 sengen mens hans r=
=C3=A5bte. 

Han gjorde ikke andet fys=
isk efter det. Men der var d=C3=A5rlig stemning og det s=C3=A6dvanlige psyki=
se terror efter. 

Et par dage efter var vi i=
gen uvenner over et eller andet jeg ikke kan huske. Han gik i seng og slukke=
de lyset, men min angst var allerede godt i gang.

Jeg spurgte om han havde e=
n lighter, da jeg ville g=C3=A5 us og ryge p=C3=A5 altanen. Han blev meget v=
red over at jeg kunne tillade mig at ryge/ forstyrre n=C3=A5r han nu endelig=
kunne sove. Han l=C3=A5 med ryggen til mig i sengen, men svingede sin arm b=
agover og slog mig h=C3=A5rdt p=C3=A5 kroppem. Det tog mig flere timer efter=
det at falde til ro da min angst var helt oppe. 

SPARKET

Jeg kan ikke huske hvad v=
i blev uvenner over, men thor blev vred og tog min h=C3=A5nd og klemte den m=
eget h=C3=A5rdt (jeg fik r=C3=B8de m=C3=A6rker efter mine ringe).

=

Jeg blev vred og skreg in=
d i hans ansigt at han skulle slippe min arm mens jeg slog med en knytn=C3=A6=
ve p=C3=A5 hans arm der holdt mig.  Han blev vred og skubbede mig ind i=
k=C3=B8kkenskabene. Jeg endte p=C3=A5 gulvet, hvor han sparkede mig. P=C3=A5=
benene mener jeg. Jeg kan ikke huske pr=C3=A6cis hvor mange gange. Men nok e=
t sted mellem 1-3. 

Jeg slog hovedet ret h=C3=
=A5rdt mod skabene og mit hoved og h=C3=A5nd gjorde ondt flere dage efter. J=
eg havde ikke s=C3=A5 ondt efter sparkene mener jeg.

Det var en ret kort episo=
de. Jeg kom p=C3=A5 benene efter det og han k=C3=B8lede lidt ned.

=

DEN SIDSTE EPISODE 

Jeg havde v=C3=A6ret p=C3=
=A5 arbejde hele dagen og var helt f=C3=A6rdig. Tror jeg var hjemme omkring k=
l halv otte/ otte. Jeg havde tatoveret en fyr thor hader, fordi han f=C3=B8l=
er sig truet, eller usikker eller lign. samt hans to venner. Det havde kun v=
=C3=A6ret os fire i shoppen s=C3=A5 han havde sikkert siddet hele dagen og f=
orestillet sig hvordan vi flirtede etc. Hvilket ikke var tilf=C3=A6ldet.&nbs=
p;

Thor havde v=C3=A6ret hje=
mme hos mig hele dagen.  

Jeg kunne m=C3=A6rke med d=
et samme jeg kom hjem at han var ond i sulet.

Han blev irriteret over e=
n t-shirt jeg havde p=C3=A5 som han syntes var for afsl=C3=B8rende (en crop t=
op), selvom jeg sagde at jeg havde haft en anden p=C3=A5 i shoppen, hvilket o=
gs=C3=A5 var sandheden. 

Men han ville bare diskut=
ere. Jeg pr=C3=B8vede at k=C3=B8re situationen ned men han blev ved med at k=
=C3=B8re p=C3=A5 mig.

Under middagen blev han s=
=C3=A5 sur at han tog peberkv=C3=A6rnen og sagde at hvis jeg ikke holdt k=C3=
=A6ft ville han kaste den p=C3=A5 mig eller ud i lejligheden.

Der var fortsat d=C3=A5rl=
ig stemning i lang tid, hvor han skiftede mellem at komme ud til mig og disk=
utere eller g=C3=A5 ind i stuen. 

Jeg besluttede mig for at=
jeg ville sl=C3=A5 op med ham der fordi jeg var tr=C3=A6t af det hele og ik=
ke gad f=C3=B8le mig truet i mig eget hjem. 

Men f=C3=B8r jeg kunne g=C3=
=B8re det kom han ud til mig mens jeg vaskede op og genoptog diskussionen ig=
en. 

Han blev p=C3=A5 et tidsp=
unkt mere ophidset og jeg sagde til ham at jeg ikke gad f=C3=B8le mig truet i=
mit eget hjem, at det ikke var okay. Han sagde at jeg skulle holde k=C3=A6f=
t fordi han var s=C3=A5 ophidset. Jeg sagde det igen og mulligvis en tredje g=
ang. Men jeg h=C3=A6vede ikke stemmen og jeg var ikke fysisk eller p=C3=A5 n=
ogen anden m=C3=A5de (som jeg vidste ville f=C3=A5 ham til at eksplodere).

Han tog h=C3=A5rdt fat i m=
ig og sm=C3=A6kkede mig ned p=C3=A5 gulvet (p=C3=A5 ryggen). Jeg vidste fra t=
idligere episoder at n=C3=A5r f=C3=B8rst det kom dertil endte det altid med a=
t han slog eller sparkede mig. Jeg t=C3=A6nkte p=C3=A5 hvordan jeg kunne for=
svare mig selv. Jeg overvejede om jeg kunne sparke ham i skridtet, men hans u=
nderkrop var ikke over mig. Han holdt mig nede mens han stod eller sad p=C3=A5=
siden af mig. Jeg l=C3=B8ftede mit hovede og bed derfor blindt ud, da det v=
ar det eneste jeg lige kunne forestille mig at g=C3=B8re for at forsvare mig=
selv. Jeg fik fat i hans finger og bed. Herefter slog han mig h=C3=A5rdt i h=
=C3=B8jre side af hovedet to gange. Jeg skreg og kom op. L=C3=B8b v=C3=A6k f=
ra ham. Jeg var ret chokkeret.

Jeg gik ud p=C3=A5 badev=C3=
=A6relset og kunne allerede se at det ikke var godt s=C3=A5 jeg m=C3=A6rkede=
efter og kunne m=C3=A6rke min knogle stikke ud under =C3=B8jet. 

Jeg sagde det til ham. F=C3=
=B8rst var han stadig sur, men til sidst kunne han godt se at den var gal og=
ham m=C3=A5tte k=C3=B8re mig p=C3=A5 skadestuen. 

Han k=C3=B8rte os, mens h=
ans fors=C3=B8gte at komme igennem til 1813. 

P=C3=A5 skadestuen dokume=
nterede de det hele og undrede sig over nogle blodudtr=C3=A6kninger jeg havd=
e i =E2=80=9Cmundrynkerne=E2=80=9D og under =C3=B8jet samt de m=C3=A6rker je=
g havde p=C3=A5 hver side af halsen. Det spurgte om jeg var blevet kvalt, me=
n det erindrer jeg ikke noget om. De spurgte ogs=C3=A5 om jeg havde haft bla=
ck out men det erindrer jeg heller ikke.

Jeg br=C3=A6kkede to knog=
ler i ansigtet (kindben og =C3=B8vre k=C3=A6be under =C3=B8jet). Det blev op=
ereret og sat sammen med metal og skruer. Der var meget smerte efter og jeg v=
ar nok chokeret en del tid efter. Efter episoden gik vi fra hinanden. 

Det skal dog siges at vi s=
=C3=A5 hinanden on/off et par m=C3=A5neder efter dette. Det er sv=C3=A6rt at=
forklare, is=C3=A6r set retrospektivt, men noget i mig elskede stadig noget=
i ham, og det var sv=C3=A6rt at komme ud af.  Han hjalp mig ogs=C3=A5 m=
ed mit angst der blev helt slemt efterf=C3=B8lgende, men det var jo en falsk=
tryghed, da han jo ogs=C3=A5 var grundlaget for al min angst. 

Omkring oktober br=C3=B8d=
jeg endelig med ham og sagde til ham vi ingen kontakt kunne have fremover o=
verhovedet. Jeg blokerede ham alle steder. 

LISTEN

Listen over ting jeg skul=
le t=C3=A6nke over / ikke m=C3=A5tte / de aftaler vi lavede er en af de ting=
der giver mig mest angst da jeg hele tiden, alle d=C3=B8gnets v=C3=A5gne ti=
mer skulle t=C3=A6nke over om jeg overholdt den, samt om jeg gjorde andet de=
r kunne irritere ham, g=C3=B8re ham vred. Det var noget af de v=C3=A6rste. D=
en konstante uro/ lurende angst ved alt hvad man g=C3=B8r.

Kunder skal have shorts p=
=C3=A5 ved tatoveringer p=C3=A5 benene (ikke bare bokser shorts). De skal in=
formeres om det inden

Hvordan sidder jeg n=C3=A5=
r jeg tatoverer (s=C3=A5 jeg ikke r=C3=B8rer mit bryst p=C3=A5 folk)

Ikke v=C3=A6re for s=C3=B8=
d ved kunder, s=C3=A5 de tror vi skal v=C3=A6re venner eller mere

Oplyser thor om tatoverin=
gsaftaler p=C3=A5 forh=C3=A5nd

Svarer beskeder / mails i=
ndenfor arbejdstid 8-18 (senest kl 20)

Notifikationer p=C3=A5 so=
ciale medier sl=C3=A5s til p=C3=A5 min tlf s=C3=A5 Thor kan se dem

Beskednotifikationer sl=C3=
=A5s til s=C3=A5 man kan se preview af beskeden

Thor kan l=C3=A6se mine b=
eskeder hvis han synes (denne gik jeg dog ikke med til men jeg viste ham fle=
re gange nogen for at han kunne se der ikke var noget suspekt)

T=C3=A6nk over hvad jeg l=
=C3=A6gger op p=C3=A5 sociale medier og hvorn=C3=A5r. Informer ham hvis det e=
r tatoveringer p=C3=A5 folk/ steder han ikke bryder sig om

Ikke fremprovokere hans v=
rede

T=C3=A6nk p=C3=A5 min p=C3=
=A5kl=C3=A6dning i shoppen

Ikke have martin i sengen=
(min hund)

T=C3=A6nk over hvilke smi=
leys jeg sender til folk. (Vi havde en forskellig opfattelse af meningen med=
nogle af dem, hvor ham l=C3=A6gger mere i dem end jeg) Jeg m=C3=A5tte ikke b=
ruge for s=C3=B8de smileyer, eller hjerter eller regnbuer(for s=C3=A5 troede=
folk jeg var lesbisk)

Attitude (hans syntes oft=
e at jeg havde attitude / blev sur hvis han sagde noget, det provokerede ham=
urtolig meget)

=E2=80=9CDet t=C3=A6nkte j=
eg ikke over=E2=80=9D / =E2=80=9CDet havde jeg glemt=E2=80=9D accepteres ikk=
e som undskyldninger 

T=C3=A6nk over hvad jeg l=
iker p=C3=A5 instagram (m=C3=A5 ikke like billeder af halvn=C3=B8gne folk me=
d tatoveringer, selvom det var tatoveringerne jeg likede)

Ikke like opslag og bille=
der fra eks. Elliot, Emil og ander han ikke kunne lide, samt afsl=C3=B8rende=
billeder

Skal ikke blive venner me=
d kunder og slet ikke p=C3=A5 sociale medier

Ikke tale om vores proble=
mer / det vi taler om til veninder og lign

Ikke skrive med eksk=C3=A6=
rester (jeg arbejder sammen med en bla. Derfor)

Ikke tatoveres af / tale m=
ed/ eller skrive med Elliot (min f=C3=B8rn=C3=A6vnte eksk=C3=A6reste som jeg=
arbejder sammen med p=C3=A5 daglig basis)

Ikke tatovere folk i trus=
sekant/ r=C3=B8v / alt under underbukser

Ikke kalde folk sweety el=
ler lign eller bruge hjerter og regnbuer p=C3=A5 opslag

De bedste Hilsner

Maya G=C3=BCrtler Lorentzen
=
Tattooer West Bridge Tattoo
Owner Pen and Ink
www.penandink.dk
INST=
AGRAM @mayacph
TLF (=
+45) 53 76 53 60
CVR 37 24 61 90


For Tattoo Clients:

ADRESS: West Brigde Tattoo, Flensborggade 34, kld. 16=
69 K=C3=B8benhavn V
NB:&nbsp=
;Before your appointment try to get a good nights slee=
p so you are well rested. Shower before your appointment and remember to eat=
well
.  

=

Leave a Reply